Udział w projekcie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury to dla nas ogromna
szansa na podniesienie kompetencji, które pozwolą nam przygotować jeszcze atrakcyjniejsza ofertę
kulturalną.
Szeroki zakres szkoleń pozwolił nam – pracownikom Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji
poszerzyć wiedzę z wielu tematów, w tym m.in. badania potrzeb społeczności lokalnej w obszarze
kultury, nowoczesnych technologii, wykorzystywania narzędzi cyfrowych w realizacji wydarzeń
kulturalnych. Osobny blok szkoleniowy został przygotowany dla pracowników Radia Malbork.
Dziękujemy trenerom za ogrom przekazanej wiedzy.

Skip to content