Szkolenia w ramach projektu „Kultura – reaktywacja!”

Udział w projekcie w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury to dla nas ogromnaszansa na podniesienie kompetencji, które pozwolą nam przygotować jeszcze atrakcyjniejsza ofertękulturalną.Szeroki zakres szkoleń pozwolił nam – pracownikom Malborskiego Centrum Kultury i Edukacjiposzerzyć wiedzę z wielu tematów, w tym m.in. badania potrzeb społeczności lokalnej w obszarzekultury, nowoczesnych technologii, Czytaj dalej…

Skip to content