Malborskie Centrum Kultury i Edukacji - o nas

Szpital Jerozolimski
Szkoła Łacińska

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji to samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury miasta Malborka. Nasze statutowe zadania to przede wszystkim prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Głównym celem działalności Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Jednostka o nazwie Malborskie Centrum Kultury i Edukacji rozpoczęła działalność 1 stycznia 2012 roku, jako formalny i prawny spadkobierca Miejskiego Domu Kultury w Malborku, powstałego w 1975 roku. Historia działalności instytucji liczy więc sobie już ponad 40 lat. Nasze działania prowadzimy na co dzień w czterech lokalizacjach: Ratusz Staromiejski (wcześniej przez wiele lat w budynku tym działała jednostka oświatowa – Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz”, którego zadania i pracownicy zostali wcieleni do struktur Miejskiego Domu Kultury pod koniec 2011 roku), lokal w budynku przy pl. Słowiańskim 18, gdzie od połowy 2011 roku działa Radio Malbork, Szkoła Łacińska na Starym Mieście, otwarta pod koniec 2014 roku oraz Szpital Jerozolimski, który stanowi główną siedzibę MCKiE od 2015 roku.
W budynkach tych prowadzimy zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, warsztaty rzemiosła, zajęcia naukowe, muzyczne, krajoznawcze, program zajęć dla seniorów, organizujemy wystawy, spotkania i konferencje, a nawet nadajemy na żywo program radiowy. Tak naprawdę jednak, obszarem naszego działania jest całe miasto – place, dzielnice i ulice, gdzie realizujemy większe i mniejsze wydarzenia plenerowe, spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy, animujemy, rozbawiamy, dostarczamy emocji. 

Zapraszamy do nas każdego, kto pragnie wraz z nami doświadczać kultury i wrażeń, jakie niesie ona ze sobą, aktywnie tworzyć życie kulturalne w Malborku, zgłosić swoje pomysły i wspólnie z nami wprowadzać je w życie. Najbardziej cieszą nas takie inicjatywy, które realizujemy wraz z mieszkańcami Malborka!

Ratusz Staromiejski
Radio Malbork
Skip to content