Nova Galeria zaprasza 22 czerwca o godzinie 18:00 na wernisaż malarstwa „W królestwie Afrodyty” – Marek Szczęsny.
Marek Szczęsny urodzony w 1965 r. w Bydgoszczy. Studia ukończył
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. W 1993 r. otrzymał stypendium na pobyt we Włoszech
przyznane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, gdzie rozpoczął staż na
Akademii Sztuk Pięknych we Florencji. W 1994 r. podjął pracę
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W 1999 uzyskał
kwalifikacje I stopnia na ASP w Gdańsku. W 2008 roku uzyskał stopień
doktora habilitowanego na UMK w Toruniu. Od 2010 r. jest profesorem
UWM na Wydziale Sztuki w Olsztynie w Instytucie Sztuk Pięknych.
Pełni funkcję koordynatora systemu Erasmus+. Organizuje wspólne
wystawy i projekty artystyczne w Polsce, Niemczech, Francji
i Włoszech. Łącznie jest autorem ponad 30 wystaw indywidualnych,
w tym kilku zagranicznych: Kunst in Maschinenraum, Gottingen,
Niemcy 2016; Galeria Spazio di Asimetrie w Bresci 2017; Galeria LAV
w Zagrzebiu 2018; Galeria Tatoo Ryga 2019; Galeria Coridor Ostrawa
2020; Galeria im Biegasa w Ciechanowie 2021, a jego prace znajdują
się w kilku znanych kolekcjach. Otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody
artystyczne. Wielokrotnie nagradzany przez władze: uczelniane,
samorządowe, ministerialne, a także przez Prezydenta RP.
„W ostatnich latach prowadzę głównie zajęcia w pracowni rysunku
z anatomią. Z tego powodu zajmuję się rysunkiem w wydaniu
klasycznym, który jest oparty o prace z modela i naturalnym efektem
jest cykl obrazów poświęconych pięknu kobiecego ciała. Wspomniany
w tytule wątek Afrodyty spowodował, że tradycyjna materia malarska
bogata w fakturę i efekty barwne została zastąpiona klimatem
skupienia wynikłym z studiowania konstrukcji ludzkiego ciała. Dlatego
nie wiem czy najważniejszym składnikiem formy w tych obrazach jest
kolor? Raczej nie, ponieważ ja staram się szukać związków pomiędzy
składnikami formy. Wzbogacam wartości kolorystyczne o niuanse
walorowe, a elementem niezwykle ważnym jest modelunek, który
w niektórych przypadkach staje się światłocieniem budującym kształt.
Szanując atrakcyjność tematu staram się pokazać swój artystyczny
temperament w sposób oryginalny więc jestem skoncentrowany
na emocjach oraz refleksjach wynikających z konieczności szukania
porozumienia między aluzjami figuratywnymi a wartościami czysto
malarskimi.

Skip to content