Sekcja szachowa

Zajęcia odbywają się na parterze Ratusza Staromiejskiego, są prowadzone przez instruktora z licencją Polskiego Związku Szachowego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w królewskiej grze. Aktualnie na zajęcia uczęszczają osoby w wieku od lat 5 do 70. W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywa się otwarty turniej z cyklu Grand Prix Malborka. We wrześniu organizowany jest Międzynarodowy Turniej o Puchar Zamku Malborskiego. Zawodnicy sekcji osiągają liczne sukcesy z medalami mistrzostw województwa włącznie. Drużyna naszego klubu uczestniczy w rozgrywkach III ligi – najwyższych na szczeblu wojewódzkim.

Skip to content