Spotkania w Skansenie Rzemiosł Żuławskim

Projekt „Spotkania w Skansenie Rzemiosł Żuławskim” to działania dofinansowane w ramach programu „Mistrz Tradycji” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000 zł (całość projektu wynosi 28.500 zł).

Zadania przewidziane w projekcie to spotkania młodych ludzi, wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku z Mistrzem Tradycji – Beatą Grudziecką. Uczestnicy są uczniami i jednocześnie twórcami. Biorą udział w szkoleniach dotyczących wytwórstwa żuławskiego. Projekt zakłada wzrost znaczenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego w naszym regionie i naszej wspólnocie ludzi żyjących na Żuławach i nie znających swoich korzeni. Wiemy, że spotkania z Mistrzami

Tradycji podniosą znaczenie naszej kultury niematerialnej, zapewnią poszanowanie tej kultury oraz wytworzą w mieszkańcach większą tożsamość. Poprzez spotkania z twórcą regionalnym chcemy szerzyć wiedzę o naszym regionie.

Skip to content