Malborska Strażnica Słowa 2013

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji już po raz drugi pozyskało fundusze z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Malborska Strażnica Słowa.
W tej edycji jest to 35.000 zł.

Już od września 2013 rusza realizacja kolejnego projektu opracowanego przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji pod hasłem „Malborska Strażnica Słowa”. Na ten cel MCKiE pozyskało 35.000 zł z programu Promocji Języka Polskiego „Ojczysty dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Jest to spory sukces, gdyż do tegorocznego konkursu o dotację stanęło 218 instytucji, a jedynie 32 otrzymały upragnione granty.
Malborska Strażnica Słowa zakłada realizację pięciu zadań. Pierwsze to akcja ELO!kwentni, która skierowana jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz wolontariuszy pracujących w Radio Malbork, i ma na celu doskonalenie ich zachowań językowych, wykształcenie w nich poprawności mowy polskiej, a także zdobyciu przez nich umiejętności dotyczących specyfiki pracy w radiu.
Jest to akcja edukacyjna, zakładająca przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje językowe młodzieży. Będą to dwa bloki warsztatów tematycznych, pierwszy z zakresu poprawnej dykcji i poprawności wymowy oraz drugi z emisji głosu. Każdy z warsztatów będzie trwał po 6 godzin (tj. 2 spotkania po 6 godzin).
Warsztaty zostaną przeprowadzone przez specjalistę z danej dziedziny warsztatu w salach Szpitala Jerozolimskiego. W poprzedniej edycji MSS do współpracy zaprosiliśmy pracownika Uniwersytetu Gdańskiego dr Barbarę Kamińską.

Zadanie drugie to akcja „Bezbłędny Malborczyk”, czyli dyktando dla dorosłych oraz wykład z zakresu języka polskiego skierowane do dorosłych mieszkańców miasta Malborka.
Chętni uczestnicy w październiku 2013 roku zgromadzą się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malborka i jednocześnie napiszą jeden tekst. W czasie sprawdzania przez czteroosobową komisję prac uczestników zaproszony gość, językoznawca, opowie uczestnikom na temat kompetencji językowych i zawiłości mowy polskiej. W poprzedniej edycji MSS zarówno przygotowaniem tekstu dyktanda (tematem były atrakcje turystyczne Malborka), jak i przeprowadzeniem wykładu zajął się profesor z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego – Zbigniew Chojnowski.
Trzy osoby z najmniejszą ilością błędów otrzymają nagrodę finansową.

Karta zgłoszenia „Bezbłędny Malborczyk”
Regulamin „Bezbłędny Malborczyk”

Działanie trzecie to akcja Malborski Konkurs Krasomówczy – konkurs skierowany do młodzieży i dorosłych (październik 2013 r.). Wydarzenie to ma na celu wyłonienie osób, które potrafią nadać konkretne treści słowom. Podczas wystąpień eliminacyjnych uczestnicy będą mieli za zadanie zaprezentować piękno naszego miasta, regionu, opisać dziś już legendarne postacie, wydarzenia historyczne lub legendy.
Ideą konkursu jest to, by bez względu na to, które miejsce zajęli uczestnicy, mogli oni przekazać to co w ich odczuciu jest najważniejsze, albo zwyczajnie ważne. Podczas konkursu królować będzie język barwny i bogaty, na co dzień tak bardzo rzadko słyszany. Jury konkursowe, złożone z czterech osób, oceniać będzie następujące aspekty wypowiedzi.
• sugestywność wypowiedzi, której krasomówca nie osiągnie bez wykorzystania pozostałych,:
• dobór tematu i jego ważkość,
• ogólna prezentacja i konstrukcja wypowiedzi,
• bogactwo języka i jego barwność,
• płynność oraz poprawność wyrażania się,
• jasność i logiczność formułowania myśli,
• umiejętność wykorzystania limitu czasu,
• oddziaływanie emocjonalne na słuchaczy,
• poruszanie się, gestykulacja oraz mimika mówcy,
• wygląd mówcy,
• wykorzystanie środków technicznych.
Po części eliminacyjnej przejdziemy do wystąpień finałowych. Bardzo ważnym dla nas motywem wypowiedzi jest obchodzona w tym roku 150 rocznica Powstania Styczniowego. Chcemy by ten temat został przybliżony słuchaczom.
W konkursie nagrodzimy trzy najlepsze osoby oraz wręczymy im nagrody finansowe.
Partnerem w tej akcji będzie Koło Przewodników Malborskich. Jego członkowie od lat biorą udział w różnych konkursach krasomówczych i poprzez swoje dotychczasowe kontakty pomogą nam w promocji przedsięwzięcia oraz pozyskaniu uczestników konkursu, także spoza Malborka.

Najbardziej popularną akcją w projekcie są Wielcy Nieobecni – Regionalny Konkurs Twórczości Poetów Polskich. Jest to festiwal poezji śpiewanej o zasięgu regionalnym. Każdy uczestnik będzie musiał przygotować dwa utwory. Dodatkowo nagradzane będzie przygotowanie utworu patrona roku 2013 – Juliana Tuwima. Festiwal doczekał się już siódmej edycji, jest to impreza z tradycjami i ciesząca się dużą popularnością w naszym regionie.
Akcja rozpoczyna się przesłuchaniami konkursowymi w dwóch kategoriach wiekowych:
I – gimnazjum
II- licealiści i dorośli
Z przesłuchań konkursowych, wyłonieni zostają zwycięzcy i zorganizowany zostaje koncert galowy zwycięzców konkursów. W jury konkursu zasiadają osoby uznane w środowisku lokalnym za ekspertów w dziecinie poezji śpiewanej. Na koncert galowy zostają zaproszeni także mieszkańcy Malborka. Podczas koncertu wręczone zostają wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom nagrody pieniężne.
Działanie piąte projektu to nowość w malborskim świecie kultury i działanie nowatorskie. Akcja ta ma na celu stworzenie oraz prezentację edukacyjnego spektaklu słowno – muzycznego „PTASIE RADIO”. Spektakl będzie tworzony przez dzieci i będzie skierowany do dzieci. Będzie on zawierał zarówno wiersze, jak i teksty piosenek zaczerpnięte z twórczości polskich poetów i twórców (m.in. Julian Tuwim – jako Patron Roku 2013, Kornel Makuszyński, Aleksander Fredro, Jan Brzechwa, Maria Konopnicka). Będą to utwory mówione i śpiewane oparte przede wszystkim na dziełach polskich twórców. Przy odpowiednim doborze tekstów powstanie spektakl słowno – muzyczny z przesłaniem edukacyjnym. Dzieci prezentujące utwory, będą miały za zadanie przedstawienie swoim rówieśnikom przykładów pięknej polskiej poezji i literatury oraz przybliżenie im zawiłości mowy polskiej (np. omówią czym jest porównanie, wyrazy dźwiękonaśladowcze – onomatopeja itp.).
Spektakl będzie finałowym produktem tygodniowych warsztatów, podczas których reżyser przeprowadzi z dziećmi warsztaty aktorskie i wokalne i wprowadzi opracowane aranżacje utworów. Widowisko zostanie wyreżyserowane przez profesjonalistę, tak by miało jak największy wymiar artystyczny i edukacyjny. W przedstawieniu weźmie udział 15 młodych aktorów (dzieci i młodzież). Będzie on zaprezentowany dzieciom z malborskich szkół podstawowych. Nagrane utwory staną się także słuchowiskiem radiowym. Nagranie materiału w studiu Radia Malbork spowoduje możliwość rozpowszechnienia treści spektaklu wśród jeszcze większej liczby odbiorców. Słuchowisko radiowe będzie trwało około 40 minut i będzie emitowane na antenie Radia Malbork dwa razy w tygodniu przez trzy miesiące (24 razy).

Całość projektu podsumowuje akcja Ewaluacja Malborskiej Strażnicy Słowa. Będzie to wystawa fotografii, sporządzonych podczas wszystkich działań projektowych a także lista słów, które malborczycy wymienili jako najtrudniejsze do stosowania w życiu codziennym. Wystawa będzie ogólnodostępna w Ratuszu Staromiejskim i trwać będzie dwa tygodnie.

Skip to content