Otwarte Mistrzostwa Malborka w Szachach

Kiedy

16 września, 2023 - 17 września, 2023    
9:00 am - 4:30 pm

Gdzie

Szkoła Łacińska
Stare Miasto 42, Malbork, 82-200

Event Type

Mapa niedostępna

Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski oraz Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zapraszają na Otwarte Mistrzostwa Malborka w Szachach, Malbork, 16-17 września 2023 roku.

Regulamin :

1. Organizator
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

2. Termin i miejsce
16-17 września 2023 roku (sobota – niedziela)
Malbork, Szkoła Łacińska, Stare Miasto 42

3. System rozgrywek
System szwajcarski, 7 rund
Tempo gry: 50 minut na zawodnika + 10 sekund na ruch

4. Uczestnictwo
Grupa A – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1600 lub wyższym
Grupa B – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1600 lub niższym
Limit miejsc: 80 zawodników łącznie w obu grupach
Limit może ulec zmianie.
O przyjęciu zawodnika do turnieju decyduje kolejność opłacenia wpisowego.
Zgłoszenia przez formularz na stronie www.chessarbiter.com:
Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_4346/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/

5. Wpisowe
Wpisowe należy wpłacać do dnia 12 września na konto Malborskiego Centrum Kultury
i Edukacji: 08-1020-1778-0000-2102-0150-0677
W tytule przelewu „Otwarte Mistrzostwa Malborka w Szachach” oraz nazwisko i imię zawodnika
Wysokość opłaty na konto 40 zł;
W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wpłaty wpisowego na miejscu
w dniu rozpoczęcia turnieju do godziny 9:45.
Wysokość opłaty na miejscu 50 zł;
Arcymistrzowie (GM i WGM) zwolnieni z opłat, zawodnicy z tytułem IM i WIM
oraz członkowie klubu szachowego MCKiE Malbork płacą 50% w/w kwot.
Ewentualny zwrot wpisowego będzie możliwy w razie poinformowania o rezygnacji
z uczestnictwa do 12.09.2023 r.

6. Nagrody
Grupa A
I – 1000 zł, II – 600 zł, III – 400 zł, IV – 350 zł, V – 300 zł, VI – 250 zł,
VII – 200 zł, VIII – 150 zł, IX – 100 zł, X – 50 zł
Ponadto organizatorzy przewidują nagrody dodatkowe i specjalne.
Grupa B
Za miejsca 1 do 10 nagrody rzeczowe + puchar za miejsca 1-3.
Nagrody pieniężne, rzeczowe i specjalne nie będą dzielone.
Nagrody należy odebrać osobiście podczas zakończenia turnieju, w razie nieobecności nagroda przechodzi na następną osobę danej klasyfikacji.

7. Terminarz

16 września (sobota)
9:15-9:45 weryfikacja listy zgłoszeń oraz opłata wpisowego
9:50 odprawa techniczna
10:00 rozpoczęcie I rundy
15:00 rozpoczęcie III rundy

17 września (niedziela)
10:00 rozpoczęcie V rundy
około 16:30 ceremonia zakończenia
rundy bez określonej godziny będą rozpoczynać się 5 minut po zakończeniu poprzedniej.

8. Patronat medialny
Radio Malbork

9. Uwagi końcowe
Kontakt telefoniczny 505673446
Obowiązują przepisy FIDE i Polskiego Związku Szachowego
Możliwość zdobycia norm na kategorie szachowe zgodnie z regulaminem klasyfikacyjnym PZSzach.
Turnieje nie będą zgłoszone do rankingu FIDE
Zastrzega się możliwość dopuszczenia 1 osoby nie spełniającej kryterium rankingowego
do Grupy A w celu zapewnienia parzystej liczby graczy.
Decyzje sędziego głównego podczas trwania turnieju są ostateczne.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Wymogiem koniecznym dla otrzymania faktury za udział w turnieju do wpłaty dokonywanej przez osobę fizyczną, jest uprzednia pisemna informacja od zainteresowanej osoby o numerze NIP instytucji, bądź osoby fizycznej, na którą miałaby być wystawiona faktura VAT. Nie posiadanie takiej informacji przed wystawieniem przez księgowość MCKiE paragonu do wpłaty wykluczy możliwość otrzymania faktury.

Kategorie:

Skip to content