"Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne"

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji w ramach realizacji projektu w Programie Dom Kultury + Inicjatywy lokalne ma za zadanie odkryć i zdefiniować lokalne dziedzictwo kulturowe oraz odnaleźć i aktywizować inicjatorów działań kulturalnych, wytwórców, artystów amatorów i rzemieślników, animatorów kultury, którzy realizują się w pasji działań kulturalnych i artystycznych. 

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji otrzymało dofinansowanie w pierwszej części projektu w ramach programu „Domu Kultury + Inicjatywy Lokalne”
w wysokości 7000 zł.

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji to instytucja, która jest ośrodkiem tworzenia i integrowania społeczności lokalnej, ale przede wszystkim zachowania lokalnego bogactwa kultury. Od wielu lat docierają do nas informacje na temat różnych, innowacyjnych i nowatorskich inicjatyw i aktywności artystycznej mieszkańców powiatu malborskiego. Jako ośrodek propagujący i promujący kulturę chcielibyśmy otworzyć się na te inicjatywy oraz rozpocząć współpracę
z osobami i grupami aktywnymi w naszej dziedzinie.

Chcemy by lokalne dziedzictwo kulturowe zostało odkryte i zdefiniowane. W tym celu istotnym wydaje się być odnalezienie i aktywizowanie lub wsparcie na lokalnym rynku inicjatorów działań kulturalnych, wytwórców, artystów amatorów i rzemieślników, animatorów kultury, którzy realizują się w pasji działań kulturalnych i artystycznych. Działania te mają często duży wymiar artystyczny i są wielkim kontrastem przy wszech otaczającej nas dookoła plastikowej tandety.
Obserwując i często spotykając się z lokalnymi twórcami i osobami realizującymi społeczne inicjatywy, stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi, wiemy, iż istotne znaczenie ma kreowanie marki naszego regionu poprzez promocję zasobów dziedzictwa kulturowego. Często animatorzy i artyści są pozostawieni sami sobie i nie mają szans na jakąkolwiek promocję swojej działalności
i wytwórczości, a tymczasem ich aktywność posiada dużą wartość kulturową. Chcemy wydobyć z mieszkańców Malborka potencjał do działań kulturalnych, wytwórczości, aktywności artystycznej po to by ich inicjatywy charakteryzowały nasz region, ale także po to, by mogli oni znaleźć zatrudnienie lub mogli się utrzymać ze swojej aktywności.

Chcemy by lokalne zasoby kulturotwórcze społeczności powiatu malborskiego zostały odkryte, wspierane i wypromowane. Odkrycie wśród lokalnych inicjatorów działań i wytwórców ich talentu i wzmocnienie kapitału społecznego o ich wrażliwość, pasję i wytwórczość zaowocuje urozmaiceniem naszej przestrzeni publicznej, a także zwiększeniem możliwości promocji własnych działań lokalnych wytwórców. Dodatkowo poprzez zrealizowanie przez MCKiE pięciu najciekawszych pomysłów na aktywność oddolną zwiększymy szeregi animatorów i artystów oraz poszerzymy ich umiejętności. Chcemy skupić wokół siebie wszystkich tych którzy mają ogromny i niewykorzystany potencjał kulturotwórczy, by móc prezentować ich umiejętności podczas wszystkich naszych najważniejszych imprez kulturalnych, a także móc promować ich
w regionie, w Polsce a także poza granicami (np. w naszych miastach partnerskich).

Skip to content