CENNIK OPŁAT U3W
W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Wpisowe (jednorazowe, dla nowych słuchaczy) ……………………….60 zł
Opłata semestralna (dla wszystkich)
I semestr 02.10.2023 r. – 31.01.2024 r. ………………………………………. 60 zł
II semestr 04.02. – 31.05.2024 r. ………………………………………………….. 60 zł

Opłaty miesięczne za zajęcia dodatkowe:

 1. Sekcja artystyczna …………………………………………………………. 50 zł mc.
 2. Pilates …………………………………………………………………………………20 zł mc.
 3. Język angielski gr podst. I gr zaawa. ……………………………50 zł mc.
 4. Język hiszpański gr podst. …………………………………………….30 zł mc.
 5. Joga …………………………………………………………………………………..20 zł mc.
 6. Zajęcia kulinarne …………………………………………………………….100 zł od os.

  Darmowe zajęcia:
 7. Sekcja fotograficzna
 8. Sekcja wokalna ,,Z Górki ‘’
 9. Sekcja turystyczna
 10. Zajęcia taneczne
 11. Joga z elementami relaksacji
 12. Gimnastyka w wodzie/ basen (może ulec zmianie)
 13. Nordic Walking
 14. Warsztaty psychologiczne
 15. Brydż
 16. Zajęcia historyczne Muzeum Zamkowe
 17. Zajęcia Marienburg kiedyś i dziś Muzeum Miasta Malborka

  Opłaty za wycieczki i wyjazdy podawane osobno.

ZAPISY I OPŁATY

• Zapisy na listę słuchaczy dokonywane są w podanych każdorazowo do wiadomości publicznej okresach:
we wrześniu ( I semestr ) i w styczniu (II semestr)

•  Nowy słuchacz U3W dokonuje w kasie lub przelewem na konto bankowe MCKiE wpłaty jednorazowego wpisowego oraz wypełnia kartę słuchacza U3W pobierz TUTAJ.
Wpisowe 60 zł – jednorazowe dla nowych słuchaczy

•  Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do uiszczenia opłaty semestralnej – osobno za semestr zimowy i osobno za semestr letni. Możliwe jest uczestniczenie w zajęciach w tylko jednym semestrze roku akademickiego.

•  Za wybrane przez uczestnika zajęcia objęte odrębnym cennikiem opłat i podawanym do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie MCKiE, należy uiszczać opłaty w kasie MCKiE. Ze względu na kwestie organizacyjne, liczba miejsc dla uczestników różnych zajęć może się różnić i jest ograniczona.
O możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach decyduje kolejność dokonywania wpłat.

Wpisowe 60 zł – jednorazowe dla nowych słuchaczy

SEMESTR I

Opłata semestralna 60 zł

SEMESTR II

Opłata semestralna 60 zł

Wpłaty można dokonać w kasach:
od 4 września do 31 października 2023 roku

Szkoła Łacińska, ul. Stare Miasto 42, poziom -1

Szpital Jerozolimski, ul. Armii Krajowej 68.

– na konto MCKiE: PKO BP 08 1020 1778 0000 2102 0150 0677


Słuchacze wypełniają też KARTĘ SŁUCHACZA w biurze U3W lub pobierz TUTAJ
Szkoła Łacińska, poziom +1
Kontakt:
koordynator U3W Agata Szumska
tel.55 272 01 65 wew 200

• Wymienione wyżej opłaty, środki z dotacji MCKiE oraz pozyskane darowizny i dofinansowania – stanowią łącznie budżet U3W, z którego pokrywane są bieżące wydatki związane z działalnością U3W.

Skip to content