Już po raz  dwudziesty pierwszy spotkamy się na Festiwalu Muzyki Dawnej,  tu w tych murach średniowiecznego miasta. Przez trzy dni miasto tętnić będzie  muzyką, tańcem i śpiewem. Zapraszamy 07 – 09 czerwca 2024 roku.

Konkurs Muzyki Dawnej
Regulamin uczestnictwa
W konkursie mogą wziąć udział amatorskie, dziecięce i młodzieżowe kameralne grupy odtwarzające kulturę dawną, posiadające 10 minutowy program artystyczny, obejmujący twórczość średniowieczną, renesansową lub barokową w zakresie:
1. prezentacji wokalnych – 3 do 9 osób;
2. prezentacji instrumentalnych – 3 do 9 osób;
3. prezentacji wokalno-instrumentalnych 3 – 18 osób;
4. prezentacji innych sztuk w powiązaniu z muzyką 3 – 18 osób.

Prezentacje festiwalowe powinny zawierać materiał muzyczny ukazujący wielostronne możliwości grupy.
• Utwór polifoniczny obowiązkowy.
• Czas występu od 10 do 20 minut.
Kategorie:
1. Kategoria dziecięco – młodzieżowa do 21 lat
2. Kategoria dla dorosłych powyżej 22 lat
• Wykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego posiadania kostiumu historycznego.

Termin nadsyłania kompletnego zgłoszenia (zdjęcia zespołu, linku nagrania, materiału
nutowego oraz karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.kultura.malbork.pl) do 24 maja
2024 r. na adres efestiwal@kultura.malbork.pl.


Konkurs Plastyczny – „Życie wokół Zamku”
(sceny rodzajowe z uwzględnieniem założeń urbanistycznych i architektury gotyckiej)
Regulamin uczestnictwa
Cele konkursu:
– popularyzacja i prezentacja twórczości dziecięcej,
– rozbudzenie wyobraźni i rozwijanie zdolności manualnych,
– utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez sztukę.
Techniki i format prac:
– dowolne techniki malarskie (tempera, akwarela, farby plakatowe, akrylowe,
pastele olejne i suche),
– dowolne techniki rysunkowe (ołówek, kredki. Cienkopisy, tusz),
– grafika (drzeworyt, linoryt, monotypia),
– minimalny format A4, maksymalny A0
Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku 3-21 lat.
Prace będą oceniane według kategoriach wiekowych:
– 3 – 7 lat,
– 8 – 11 lat,
– 12 – 15 lat,
– 16 – 21 lat.
Uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość prac
Skip to content