6 lipca br. w Wieży Ciśnień odbył się wernisaż niezwykłej wystawy opowiadającej o historii biblii i piśmiennictwa. Na trzech piętrach pokazane zostało 3500 lat – 1500 lat historii powstania jednej tylko książki – Pisma Świętego i 2000 lat powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe.

Przez dwie godziny zebrani słuchali opowieści między innymi o Kodeksie z Aleppo, o Torze, czy Wulgacie. W kolejnej części prowadzący przybliżył okoliczności i skutki odkrycia druku i wydania pierwszej drukowanej książki – Biblii Gutenberga, wyjaśnił, jakie znaczenie miały tłumaczenia w tym to jedne z najsłynniejszych przez Marcina Lutra a na zakończenie omówił przekłady polskie, również współczesne.

Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych niekomercyjnych. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii dla dzieci i dorosłych. Wystawę można będzie oglądać do 21 lipca 2023 r.

info i foto: portal 82-200.pl

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ

Skip to content