28 września br. w Szkole Łacińskiej odbyła się Inauguracja 19. Roku Akademickiego Uniwersytetu 3 Wieku. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem studenckiej pieśni Gaudeamus Igitur oraz przywitaniem gości i słuchaczy przez koordynator U3W Teresy Żelazo.

Życzenia udanego roku akademickiego dla wszystkich słuchaczy złożyli Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, Przewodniczący Rady Miasta Malborka Paweł Dziwosz oraz Sekretarz Powiatu Malborskiego Beata Żaroffe-Preuss.

Po powitaniu nowi studenci otrzymali z rąk Burmistrza i Przewodniczącego indeksy, w których będą notować udział w zajęciach i atrakcjach, następnie zebrani mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego pt. “Architekt Maciej Kilarski, konserwator malborskiego zamku” wygłoszonego przez Jolantę Justę z Muzeum Zamkowego oraz zobaczyć krótki film z konserwatorem, który jest również patronem bulwaru nad Nogatem.

Na zakończenie miłym akcentem artystycznym był występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Z Górki”, w skład którego wchodzą uczestnicy U3W.

Informacje oraz foto:82-200.pl

Galeria TUTAJ

Skip to content