UWAGA!!!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji przez MCKiE półkolonii i zajęć w okresie ferii zimowych 2020 informujemy, iż zgodnie z treścią aktualnych na dzień 9 grudnia br. wytycznych i przepisów:
– nie możemy realizować wypoczynku w formie półkolonii;
– do dnia 29 grudnia nie mogą być realizowane w instytucjach kultury wydarzenia z udziałem publiczności.Jeżeli działalność naszej instytucji zostanie przywrócona choćby w ograniczonej formie po dniu 29 grudnia zaoferujemy Państwu możliwość zapisania dzieci na warsztaty realizowane w placówkach MCKiE w okresie ferii zimowych (max 3 godziny dziennie, liczba miejsc ograniczona).
Prosimy o wyrozumiałość oraz bieżące śledzenie naszych stron internetowych i profili na FB

Anna Autor