RUSZAMY Z REJESTRACJĄ
Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem i czekamy na Wasze zgłoszenia 🙂

Regulamin
Karta zgłoszenia

Organizator: Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
Termin: 25-26 kwietnia 2020 r.
Miejsce: sala widowiskowo – sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Malborku, ul. Wybickiego 32 (wejście od ul. Kwiatkowskiego)

Warunki uczestnictwa:
• przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru na adres biura organizacyjnego lub drogą elektroniczną oraz wniesienie wpisowego w wysokości 20 zł od osoby za wybraną kategorię (za każdą następną + 10 zł) w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia 2020 r.
• wpisowe należy wpłacić na rachunek organizatora:

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68, 82 – 200 Malbork
08 1020 1778 0000 2102 0150 0677 z dopiskiem „XIV EDT wpisowe + nazwa zespołu/instytucji delegującej”

Przelewy za opłatę startową powinny być realizowane z konta instytucji delegującej, zwłaszcza w przypadku, gdy uczestnik deklaruje potrzebę otrzymania faktury. Ewentualne zwroty także będą realizowane na takie konta.

• na prezentacje konkursowe wstęp 5 zł (bilety dla widzów, dzieci do 7 lat wstęp wolny)
• tancerze są zobowiązani do posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem mogącym poświadczyć rok urodzenia

Kategorie wiekowe i taneczne:

Sobota 25 kwietnia 2020 r.
• inscenizacja i miniatura taneczna mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 3 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

• inscenizacja i miniatura taneczna formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 4 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

• taniec współczesny solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna do 1:30 minuty
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
Organizator ustala następujące limity:
– jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 2 osoby w każdej z kategorii wiekowej
– w każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 20 osób wg kolejności zgłoszeń

• taniec współczesny duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna do 2 minut
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników
Organizator ustala następujące limity:
– jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 2 duety w każdej z kategorii wiekowej
– w każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 20 duetów wg kolejności zgłoszeń

• taniec współczesny mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna do 3 min.
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

• taniec współczesny formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna do 4 min.
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

• inne formy tańca solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna do 1:30 minuty
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
Organizator ustala następujące limity:
– jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 2 osoby w każdej z kategorii wiekowej
– w każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 20 osób wg kolejności zgłoszeń

• inne formy tańca duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna do 2 minut
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników
Organizator ustala następujące limity:
– jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 2 duety w każdej z kategorii wiekowej
– w każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 20 duetów wg kolejności zgłoszeń

• inne formy tańca mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna do 3 min.
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

• inne formy tańca formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 4 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

W kategorii inne formy tańca z rywalizacji wyłączone zostają mini-formacje i formacje tańca towarzyskiego, ludowego, gimnastyki artystycznej, break dance oraz soliści i duety opierający swoje prezentacje na jednej z w/w technik.
Liczebność mini-formacji: od 3 do 7 osób
Liczebność formacji: 8 i więcej osób

Niedziela 26 kwietnia 2020 r.
• disco solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– we wszystkich rundach muzyka organizatora
– czas prezentacji do 1 minuty
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

• disco duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– we wszystkich rundach muzyka organizatora
– czas prezentacji do 1 minuty
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

• disco mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 1 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

• disco formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 3 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

• dancehall solo 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 1 minut
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

• dancehall duety 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 1 minut
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

• dancehall mini-formacje 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 1 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

• dancehall formacje 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 3 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

• hip hop solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– we wszystkich rundach muzyka organizatora
– czas prezentacji do 1 minuty
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

• hip hop duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– we wszystkich rundach muzyka organizatora
– czas prezentacji do 1 minuty
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

• hip hop mini-formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 2 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

• hip hop formacje do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 3 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

• all styles FUN 30+
– jedna runda finałowa
– muzyka własna
– czas prezentacji do 3 minut
– każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
– o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu formacji

Ocena i nagrody:
• oceny zespołów dokona pięcioosobowe jury powołane przez organizatora
• organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają:
– za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii solo i duety we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – medale i dyplomy
– za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii mini-formacje i formacje we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – puchary i dyplomy
– za pozostałe miejsca we wszystkich finałach dyplomy
• jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze
• jury dokona dyskwalifikacji zespołu z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia:
– udziału zespołu w niewłaściwej kategorii wiekowej lub tanecznej
– naruszenia regulaminu konkursu np. rażącego przekraczania dopuszczalnego czasu prezentacji, zgłoszenia starszych tancerzy w młodszej kategorii wiekowej powyżej dopuszczalnego limitu itp.
– wykonywania niestosownych gestów oraz wygłaszania obraźliwych komentarzy pod adresem innych uczestników konkursu oraz jurorów w trakcie trwania imprezy czy ogłaszania wyników

Dane techniczne:
• dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD audio (zaleca się posiadanie kopii zastępczej na alternatywnym nośniku np. pen-drive)
• każde nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa duetu lub zespołu, tytuł prezentacji, kategoria wiekowa i taneczna)
• wymiary parkietu: 10 m x 18 m,
• rodzaj nawierzchni: tworzywo sztuczne

Sprawy organizacyjne:
• wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej
• ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja delegująca
• każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 15 osób)
• organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetlenie
• w trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie punkt gastronomiczny i punkt medyczny
• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc
• zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej
• organizator ustala kolejność prezentacji zespołów, zmiana kategorii wiekowej i tanecznej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa
• szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 7 dni przed imprezą, będzie również wywieszony w widocznych miejscach w dniu imprezy na terenie obiektu
• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń
• organizator nie przewiduje tzw. próby parkietu
• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie całego obiektu
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz kontuzje powstałe podczas trwania festiwalu, a zwłaszcza gdy są one następstwem niewłaściwej rozgrzewki, nieprzestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się, niewłaściwego korzystania z dostępnych urządzeń itp.
• uprasza się uczestników festiwalu do zachowania porządku zarówno w sali festiwalowej jak i wszystkich innych miejscach użyteczności publicznej (garderoby, toalety, ciągi komunikacyjne itp.)
• obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji w sali sportowej (w szczególności w obszarze wyznaczonej przestrzeni do tańca oraz widowni zlokalizowanej w bezpośrednim jej sąsiedztwie)
• wykorzystywanie podczas prezentacji materiałów sypkich (np. confetti, brokat ), cieczy lub innych możliwe tylko za zgodą organizatora
• uczestnicy Festiwalu XIV Europejskie Dni Tańca – Malbork 2020 przenoszą na organizatora bez wynagrodzenia przysługujące uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi, przenoszą na rzecz organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
– w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami
– w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono
– rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania występów konkursowych w radiu, telewizji i na stronach internetowych organizatora
• uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach, materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatora
• przesłanie organizatorowi zgłoszenia solisty, duetu, mini-formacji lub formacji będzie traktowane jako zaznajomienie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania
• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury

Biuro organizacyjne:
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
ul. Armii Krajowej 68
82 – 200 Malbork
Kierownik Organizacyjny:
Tel: Jacek Suchiński – 514 116 771
e-mail: edt@kultura.malbork.pl
www.kultura.malbork.pl
Więcej szczegółów tutaj


Skip to content