Uniwersytet Trzeciego Wieku w Malborku powstał w 2004 roku w Miejskim Domu Kultury i kontynuuje swoja działalność nieprzerwanie do dzisiaj. Założycielem i koordynatorem działalności U3W jest Teresa Żelazo. Zainteresowanie ofertą kierowaną przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji do malborskich seniorów nieustannie rośnie – w pierwszym roku działalności na listy słuchaczy zapisało się 60 osób – dzisiaj jest to ponad 300 słuchaczy!
U3W jest ofertą zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, artystycznych, kulturalnych a także turystycznych i spotkań towarzyskich dla osób w wieku 55+. Poza ofertą zajęć stałych, cotygodniowych, każdego miesiąca słuchacze otrzymują INFORMATOR z ofertą na kolejny miesiąc. Znajduje się tam informacja o tematach wykładów, proponowane wyjazdy do teatrów, filharmonii, czasem zabawy i pikniki czy wyjazdy studyjne, czyli spotkania z innymi grupami seniorów.
Biuro U3W mieści się w Szkole Łacińskiej, ul. Stare Miasto 42 ( I piętro) w Malborku.

RADA SŁUCHACZY (założona w 2014 roku, nowy skład wybrany w listopadzie 2019 roku): Zofia Galewska; Jadwiga Markowska; Ryszard Okoniewski; Zdzisław Kwasek; Danuta Nowakowska; 

Skip to content