Włazy żeliwne…

Są przeznaczone do bezpiecznego dostępu do podziemnych instalacji inżynieryjnych. Dodatkowo odpowiednio zaprojektowany właz żeliwny gwarantuje bezpieczeństwo pieszych na ulicach i niezakłócony ruch samochodowy. Zdawało by się, że to niezauważalny element miejskiejinfrastruktury. Tymczasem stają się ciekawym i chętnie fotografowanym obiektem. Często umieszcza się na nich wizerunek herbu miasta lub inne zdobne elementy. Zwracają naszą uwagę coraz […]

Skip to content