Pomorskie Forum UTW

IV spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbyło się 20.11.br. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Pomorskie Forum UTW stanowi płaszczyznę wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń dla ponad 50 pomorskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Prelekcje prowadziła Pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Czytaj dalej…

Skip to content