Turnieju szachowym „Mistrzostwa Zimy”

Kiedy

24 lutego, 2024    
9:00 am - 7:00 pm

Gdzie

Szkoła Łacińska
Stare Miasto 42, Malbork, 82-200

Event Type

Mapa niedostępna

Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski oraz Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zaprasza do udziału w turnieju szachowym „Mistrzostwa Zimy”

Regulamin

Turniej Szachowy „Mistrzostwo Zimy”
Malbork 24-25 lutego 2024 roku

1. Cel imprezy
Popularyzacja gry w szachy, integracja środowiska szachowego, stworzenie możliwości do podwyższenia kategorii szachowych

2. Organizator
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

3. Termin i miejsce
24-25 lutego 2024 roku (sobota – niedziela)
Malbork, Szkoła Łacińska, Stare Miasto 42

4. System rozgrywek
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim w dwóch odrębnych grupach:
Grupa A: 7 rund, tempo gry 50 minut na zawodnika + 10 sekund na każde posunięcie
Grupa B: 6 rund, tempo gry 20 minut na zawodnika + 10 sekund na każde posunięcie

5. Uczestnictwo
Grupa A – zawodnicy z rankingiem PZSzach co najmniej 1400
Grupa B – zawodnicy z rankingiem PZSzach niższym od 1400
Limit miejsc: 80 zawodników łącznie w obu grupach
Limit może ulec zmianie.
O przyjęciu zawodnika do turnieju decyduje kolejność opłacenia wpisowego.
Zgłoszenia przez formularz na stronie www.chessarbiter.com:
Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_756/
Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_757/

6. Wpisowe
Wpisowe należy wpłacać do dnia 21 lutego na konto Malborskiego Centrum Kultury
i Edukacji: 08-1020-1778-0000-2102-0150-0677
W tytule przelewu „Mistrzostwo Zimy” oraz nazwisko i imię zawodnika
Wysokość opłaty przelewem 30 zł
Dla członków klubu szachowego MCKiE Malbork 20 zł
W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość wpłaty wpisowego na miejscu
24 lutego do godziny 9:45. Wysokość opłaty na miejscu 40 zł
Dla członków klubu szachowego MCKiE Malbork 30 zł

7. Nagrody
Dla najlepszych w klasyfikacji generalnej puchary i dyplomy
Dla najlepszych juniorów nagrody rzeczowe
Liczba nagród będzie uzależniona od liczby uczestników

8. Terminarz

24 lutego (sobota)
9:15-9:45 weryfikacja listy zgłoszeń oraz opłata wpisowego
9:50 odprawa techniczna
10:00 rozpoczęcie I rundy w Grupach A i B
kolejne rundy w Grupie B będą rozpoczynać się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej; bezpośrednio po zakończeniu VI rundy zostanie przeprowadzone zakończenie Grupy B.
15:00 rozpoczęcie III rundy Grupy A, po niej IV runda

25 lutego (niedziela)
10:00 rozpoczęcie V rundy Grupy A, po niej rundy VI i VII
W grupie A rundy bez określonej godziny będą rozpoczynać się 5 minut po zakończeniu poprzedniej.
Zakończenie Grupy A ok. 16:00

9. Uwagi końcowe
Kontakt telefoniczny 505673446
Obowiązują przepisy FIDE i Polskiego Związku Szachowego
W Grupie A obowiązkowy zapis partii do momentu gdy czas zawodnika spadnie poniżej 5 minut.
Możliwość zdobycia norm na kategorie szachowe:
w Grupie A do II włącznie (lub I kobiecej), w Grupie B do IV włącznie
Zastrzega się możliwość dopuszczenia 1 osoby nie spełniającej kryterium rankingowego do Grupy A w celu zapewnienia parzystej liczby graczy.
Decyzje sędziego głównego podczas trwania turnieju są ostateczne.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Opiekę wychowawczą nad dziećmi podczas zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Wymogiem koniecznym dla otrzymania faktury za udział w turnieju do wpłaty dokonywanej przez osobę fizyczną, jest uprzednia pisemna informacja od zainteresowanej osoby o numerze NIP instytucji, bądź osoby fizycznej, na którą miałaby być wystawiona faktura VAT. Nie posiadanie takiej informacji przed wystawieniem przez księgowość MCKiE paragonu do wpłaty wykluczy możliwość otrzymania faktury.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Kategorie:

Skip to content