DYREKTOR MALBORSKIEGO CENTRUM KULTURY I EDUKACJI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPRZĄTACZKA

Termin składania dokumentów:

– Informacja o niniejszym naborze opublikowana została na stronie internetowej Malborskiego Centrum Kultury  i Edukacji oraz Biuletynie Informacji Publicznej Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji .

– Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do biura Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji ul. Armii Krajowej 68, 82-200 Malbork (I piętro pok. 11) do dnia  19.06.2024 r.  do godz. 15:00.

Liczy się termin wpływu dokumentów do Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki ”.

NABÓR – TUTAJ

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA – TUTAJ

OŚWIADCZENIE – TUTAJ

Skip to content