Półkolonie letnie 2024 organizowane przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji przeznaczone
są dla dzieci w wieku szkolnym od rocznika 2016 i starsze.
2. Półkolonie organizowane są w trzech turnusach:
I turnus w terminie od 24 do 28 czerwca 2024 r.
II turnus w terminie od 1 do 5 lipca 2024 r.
III turnus w terminie od 5 do 9 sierpnia 2024 r.

3. Uczestnik zajęć może wziąć udział wyłącznie w jednym turnusie.
4. Warunkiem udziału w półkoloniach jest wcześniejsze wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej w biurze
oraz na stronie internetowej organizatora www.kultura.malbork.pl i dostarczenie jej do MCKiE przy
ul. Armii Krajowej 68 w Malborku (budynek Szpitala Jerozolimskiego) w terminie od 27 maja 2024 r.
do wyczerpania miejsc. Kartę zgłoszenia wypełnia rodzic (opiekun prawny)

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

Skip to content