Ze względu na bardzo dużą ilość złożonych kart zgłoszenia do XXXIX Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizatorzy zdecydowali, że przesłuchania Uczestników odbędą się 12 oraz 13 kwietnia 2024 r. w CKiE „Szkoła Łacińska” poziom +2.

Piątek 12.04.2024 r.

9:00      Turniej Recytatorski prezentacja kat. IV-VI

Werdykt oraz wręczenie dyplomów

11:30    Turniej Recytatorski prezentacja kat. VII-VIII

Werdykt oraz wręczenie dyplomów

Sobota 13.04.2024 r.

10:00    Turniej Recytatorski prezentacja kat. I-III

Werdykt oraz wręczenie dyplomów

12:30    Turniej Poezji Śpiewanej I-VII

Werdykt oraz wręczenie dyplomów

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z powiatu malborskiego.

Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch odrębnych Turniejów:
Turnieju Recytatorskiego,
Turnieju Poezji Śpiewanej.

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie lub jeden utwór
poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany. Łączny czas
prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
Dzieci młodszych – od I do III klasy szkoły podstawowej,
Dzieci starszych – od IV do VI klasy szkoły podstawowej,
Dzieci najstarszych – od VII do VIII klasy szkoły podstawowej

Wszystkie teksty literackie /wiersz, proza/ prezentowane w konkursie
winny być dziełem polskich autorów.

Zgłoszenia należy składać do dnia 29 marca 2024 r.
w biurze MCKiE przy ul. Armii Krajowej 68 w Malborku (budynek Szpitala Jerozolimskiego),
informacje pod numerem 508 198 237 lub 55 272 38 52

REGULAMIN

Skip to content