Osoby zapisane na bezpłatny wjazd (liczba miejsc ograniczona) na ,,Senioriadę’’,
która odbędzie się 20.09.2023 r. w Jeziornej Osadzie. Wyjazd autokaru z pod Wieży Ciśnień o godz.
12:30. Prosimy, by wszyscy uczestnicy byli ubrani na sportowo oraz w miarę możliwości zabrali ze
sobą kijki nordic walking. Rozpoczęcie imprezy jest planowane na godz. 13:00. Organizator zapewnia
talony na konsumpcję, rozdanie upominków, wspólny spacer nordic walking, 4-5 integracyjnych
sportowych zabaw, występy artystyczne w tym występ zespołu ,, Z górki” pod przewodnictwem Pani
Danuty Pozorskiej oraz wspólną biesiadę. Powrót planowany na godz. 19:00. Więcej informacji pod
nr tel. 55 272 01 65 wew. 200.

Skip to content