Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Fundacja Areopag zapraszają na wystawę ,,Historia biblii i rozwoju piśmiennictwa”.

Miejsce: Wież Ciśnień

Data: 06-07-2023

Godz: 17:00

Wystawę będzie można oglądać do dnia 21-07-2023r

 Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych niekomercyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju. Projekt jest interaktywnym sposobem zapoznania zwiedzających z historią powstania Biblii, jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki – Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. 3500 lat opowiedziane w godzinę dla dzieci. Dwie i pół godziny jako instruktaż dla oprowadzających. Około 25 razy zatrzymujemy się, aby przyjrzeć się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych na papirusie i pergaminach. Zobaczymy pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura. Faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku po łacinie i hebrajsku.

Powierzchnia wystawy zajmuje od 60 do 100 metrów kwadratowych, może być dzielona na sekcje lub pokazywana w częściach. W zależności od potrzeb jej zawartość może być modyfikowana i dostosowana do metrażu, którym dysponuje odbiorca.

Skip to content