Już 28 września o godzinie 12:00 rozpoczynamy nowy rok z Uniwersytetem 3 Wieku. Słuchacze będą mogli korzystać ze stałej ofert zajęć.  Poza ofertą stałą, cotygodniowych zajęć, każdego miesiąca słuchacze otrzymują INFORMATOR z ofertą na kolejny miesiąc. Znajdują się tam informacje o tematach wykładów, proponowane wyjazdy do teatrów, filharmonii, czasem zabawy i pikniki czy wyjazdy studyjne, czyli spotkania z innymi grupami seniorów.

INFORMATOR TUTAJ

Kategorie: U3W

Skip to content