Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Urzędem Miasta Malborka i Centrum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska zaprasza na pilotażowy projekt pn. „Otwarte Strefy Kultury połączone z żywymi lekcjami historii” w ramach realizacji projektu pn. „KAIRÓS – Heritage as Urban regeneration” dofinansowanego z programu URBACT III 2014-2020. Zaproponowane warsztaty kulturalne mają na celu prowadzenie animacji oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez działania kulturalne angażujące mieszkańców Malborka i turystów.
Zapraszamy na „lekcje z żywą historią”, pokazujące dziedzictwo, tradycje i kulturę naszego regionu, które odbędą się w dniach 22-24.07.2022 w Grodzie Dziecięcym na terenie Muzeum Zamkowego oraz 27-28 w Szkole Łacińskiej w Malborku.W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację SSA czyli Small Scale Actions, które dają możliwość przetestowania pomysłów wypracowanych przez grupę podczas spotkań i w trakcie tworzenia Zintegrowanego Planu Działania.

Skip to content