W ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej „Wspólne dziedzictwo Kultury” odbędzie się II Quiz „Śladami Historii”.
Quiz odbędzie się 06.06.2022 r.:
– w szkołach podstawowych o godzinie 9:00,
– w szkołach ponadpodstawowych o godzinie 12:00.
W Quizie mogą brać udział szkoły z  powiatu malborskiego.
Do dnia 31.05.2022 r. należy zgłosić ilość Uczestników Quizu w danej szkole za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@kultura.malbork.pl lub telefonicznie 55 272-38-52.
Zapraszamy do udziału

Skip to content