W ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej „Wspólne dziedzictwo Kultury”. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z Malborka oraz okolic bliższych i dalszych. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 6 – 9 lat, 10- 14 lat, 15- 21 lat.

Zadnie konkursowe polega na wykonaniu kompozycji rysunkowej, malarskiej lub graficznej która będzie ilustracją waszych obserwacji średniowiecznych budowli, zarówno, sakralnych, jak i obronnych. Nie trzeba przedstawić całej bryły, można skupić się na elementach, które szczególnie Was zainteresują.

Inspiracji możecie szukać odwiedzając dawne budowle, ale też  z rycin, ilustracji, zdjęć, filmów historycznych.

Regulamin konkurs plastyczny
Załącznik nr 1 do konkursu plastycznego

           

           

Skip to content