Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania KONCERTU ZESPOŁU „ELENI”, zwanego dalej Koncertem będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzany jest Koncert. Każda osoba w czasie trwania Koncertu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Koncertu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Koncercie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzany jest Koncert…

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

Skip to content