2 września w CKiE Szkoła Łacińska odbyło się spotkanie członków Zespołu programu mentoringowego z przedstawicielami Urzędu Miasta Malborka oraz Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. Wizyta możliwa była dzięki działaniom w ramach projektu UrbCulturalPlanning finansowanego z programu Interreg BSR (Region Morza Bałtyckiego). Podczas spotkania omawiano narzędzia i pomysły na działania, które mogą stać się zalążkiem procesu transformacji przestrzeni Starego Miasta, w tym Traktu Jana Pawła II wykorzystującego metody planowania kulturowego. Samo oparcie procesu planowania przestrzeni miejskich na kulturze jako elemencie, który wpływa na jakość życia mieszkańców i ulepsza ich funkcjonowanie jest rozwiązaniem niezwykle ciekawym i z pewnością możliwym do wykorzystania także w Malborku.

Skip to content