07-06-2021 w Szkołach Podstawowych w Malborku odbył się Quiz „ Śladami historii” . Wzięli w nich udział uczniowie malborskich szkół. Quiz odbyła się w ramach trwającego XIX Festiwalu Kultury Dawnej „Wspólne dziedzictwo Kultury” organizowanym co roku przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji.

Skip to content