Jan Dadaj – Moje Irysy

Jan Dadaj – emerytowany żołnierz zawodowy, słuchacz Uniwersytetu 3 Wieku w Malborku. Od wielu lat – działkowiec. Upodobał sobie subtelne piękno irysów (kosaćców), najpopularniejszych kwiatów ogrodowych.
A wszystko zaczęło się od irysów, hodowanych przez Jego Mamę.

GALERIA TUTAJ

Anna Autor