„PIERWSZE OZNAKI WIOSNY” – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Celem Konkursu jest aktywizacja seniorów. Zdjęcia mogą przedstawiać osoby, przedmioty oraz ogólnie przyrodę wokół nas. Konkurs skierowany jest do seniorów, SŁUCHACZY U3W. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na profilu FB Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, na www.kultura.malbork.pl w zakładce Uniwersytet 3 Wieku oraz na WhatsApp bezpośrednio do słuchaczy U3W

Konkurs trwa do 16.03.2021 roku.
Weryfikacja prac i ich ocena nastąpi do dnia 20.03.2021r.

Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu FB Malborskiego Centrum Kultury
i Edukacji oraz na www.kultura.malbork.pl w zakładce Uniwersytet 3 Wieku.

REGULAMIN

Anna Autor