„Kronika rodzinnych prac świątecznych”

Rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Kronika rodzinnych prac świątecznych” organizowany w ramach Festiwalu Boże Narodzenie w Sztuce 2020/2021, którego realizatorem było Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku.

Kategoria klasy 4-8
1 miejsce Jan i Małgorzata Zedlewscy – Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku
2 miejsce Wiktoria i Kinga Dłużniewskie – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Malborku
3 miejsce Marcelina Olszewska – Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu
Wyróżnienia:
1. Judyta i Marcel Jezierscy z rodziną – Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku
2. Daria Zaborowska – Szkoła Podstawowa Nr 8 w Malborku
3. Roksana Puzio – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Malborku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Malborku
4. Oleg Brylowski – Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu
5. Jędrzej Wroński – Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu

Anna Autor