„Dziedzictwo na Plus – Udostępnij Żuławy”

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zostało beneficjentem programu
„EtnoPolska 2020” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. W ramach programu zrealizowany zostanie projekt pt. „Dziedzictwo na Plus – Udostępnij Żuławy!”

Projekt składa się z dwóch komponentów: cyklów warsztatowych.
I. „Zalajkuj dziedzictwo” – cykl spotkań dla dzieci i młodzieży
upowszechniający wiedzę na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego w
oparciu o niezwykle atrakcyjną dla młodych osób formę z wykorzystaniem
narzędzi z obszaru nowych technologii. Dzięki przekazowi ubranemu w
atrakcyjną dla nich formułę znacznie łatwiej będzie przekazać
uczestnikom wiedzę o niezwykle bogatym dziedzictwie kulturowym Żuław, a tym samym wzmocnić w nich poczucie tożsamości kulturowej i zwiększyć
poziom uczestnictwa w kulturze.
II. „Letni Ogród  Kulturalny” – cykl spotkań z artystami i
rękodzielnikami zajmującymi się sztuką Żuław dla mieszkańców. Prowadzący przekażą odbiorcom unikatową i zanikającą wiedzę na temat dziedzictwa kulturalnego Żuław a wiedza ta będzie prezentowała rzemiosło i wzornictwo zgodne z historią.
Oba komponenty zostaną podsumowane na wspólnym wernisażu kończącym projekt.

Anna Autor