W związku ze znoszeniem kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, Malborskie Centrum Kultury i Edukacji  będzie stopniowo wznawiał zajęcia w nowych warunkach sanitarnych, tzn:

  • zajęcia prowadzone będą w małych grupach,
  • liczebność grup będzie zależna od warunków pracy i powierzchni pomieszczeń do zajęć,
  • uczestnik może wziąć udział w zajęciach po podpisaniu stosownego oświadczenia,
  • informacje o tym, które zajęcia i kiedy zostaną uruchomione podamy sukcesywnie na stronie Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji,
  • nadal niektóre działania będą prowadzone  on-line,
  • do budynku wchodzą tylko osoby uczestniczące w zajęciach,
  • Instruktor odbiera uczestników zajęć i odprowadza po odbytych zajęciach,
  • w sprawie udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z instruktorem bądź z sekretariatem MCKIE 55 272 38 52

Prosimy o uważne śledzenie strony internetowej Malborskie Centrum Kultury i Edukacji.
Informacje o zajęciach będą stale aktualizowane.


PROCEDURY – TUTAJ
Procedury sanitarne dotyczące funkcjonowania obiektów wchodzących w skład Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji – prosimy o zapoznanie się z procedurami.

Oświadczenie – TUTAJ
W przypadku deklaracji udziału w zajęciach stacjonarnych, przed podpisaniem oświadczenia prosimy o wnikliwe zapoznanie się z jego treścią. Deklaracje należy wydrukować, podpisać i dostarczyć instruktorowi przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Skip to content