Malborskie Centrum Kultury i Edukacji Nova Galeria zaprasza na wernisaż, który odbędzie się 12. 02. 2020 r – środa, godz. 18.00

Marta Tołkacz, ur 1989 roku w Malborku. W 2011 roku ukończyła
równocześnie Europejską Akademię Fotografii w Warszawie z tytułem
Technika Fotografii oraz studia I stopnia na kierunku Artystyczna
Grafika Komputerowa wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych WSInf
w Łodzi. W 2013 roku zakończyła z wyróżnieniem i nagrodą Rektora
Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi z tytułem Mgr. Sztuki
na wydziale Filmu, TV i Fotografii. Wyróżniona w 2012 roku stypendium
za pracę naukową.
Od 2013 roku pełni funkcję asystentki u profesora nadzwyczajnego
Akademii Sztuk Pięknych Marka Herbika w Pracowni Fotografii
i Mediów Cyfrowych. Od 2017 roku Doktorantka na wydziale Grafiki
i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Twórczość w zakresie
fotografii i grafiki, od 2012 roku brała udział w licznych wystawach
indywidualnych i zbiorowych oraz niejednokrotnie pełniła funkcję
Kuratora Wystawy. Prace Artystki są nieustannym dążeniem
do przekraczania granic w twórczości własnej oraz poszukiwania
tożsamości. Pracuje zarówno z RTG, fotografią szlachetną jak również
tworzy swoistą matrycę cyfrową i rozwija swoje umiejętności w kierunku
grafiki.
W 2017 roku rozpoczęła badania w Pracowni Fotografii z zakresu
psychologii obrazu oraz estetyki ciała. Projekt badawczy został
zatytułowany Granice Intymności. Pierwsza odsłona badań nastąpiła
w maju 2018 roku. Projekt jest kontynuowany do dnia dzisiejszego
– w chwili obecnej składa się z ponad 120 prac, ankiet oraz adnotacji
młodych twórców z kraju i zagranicy. Autorski projekt zrzesza ze sobą
doktorantów również z innych jednostek naukowych w Polsce
z dziedziny prawa i psychologii.
Od ukończenia studiów czynnie prowadzi działalność komercyjną
w zakresie projektowania oraz fotografii. Odpowiadała za wykonanie
realizacji min. dla: Widzew Łódź S.A., SNS Foods, Ministerstwa
Zdrowia oraz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. im. dr Jadwigi
Obodzińskiej-Król w Malborku, Biegu z Historią Klubu Widzew Łódź,
JOMA Sport Polska, Spin Factory Sp. z o. o. Obecnie prowadzi dział
marketingu w międzynarodowej firmie eksportowej SNS Foods,
oraz odpowiada za projekty graficzne, realizacje i sprzedaż w Widzew
Łódź S.A.

Skip to content