14 października 2019 roku w Warszawie odbył się III Wielki Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Towarzyszyło mu wydawnictwo inaugurujące 45 Rok Ruchu UTW w Polsce.
Znalazły się w nim osiągnięcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które uznane zostały za wybitne, nietuzinkowe, swoiste perełki w koronie ich dorobku będące wzorem dobrych praktyk, obrazem różnorodności, fantazji, talentów, odwagi w realizacji marzeń…
Uniwersytet 3 Wieku w Malborku znalazł się w tym zacnym gronie WYBITNYCH UTW! Pośród 620 działających na chwilę obecną UTW w całej Polsce!
Mam świadomość, że wydawnictwo kongresowe nie jest w stanie zobrazować wszystkich ważnych naszych dokonań, sukcesów i inicjatyw, ale postanowiłam zatrzymać dla Państwa w kadrze chociaż niektóre niezapomniane chwile!

Teresa Żelazo

Skip to content