25 – 27 PAŹDZIERNIKA 2019

Trochę historii…

W 1994 roku na kulturalnej mapie naszego miasta zaistniało Malborskie Forum Teatrów Poezji, organizowane przez Miejski Dom Kultury. Rok później przekształciło się w Malborskie Ogólnopolskie Spotkania Teatralne. Zmianę podyktowało zapotrzebowanie na poszerzenie form teatralnych. I tak MOST – bo taka skrócona nazwa zaczęła funkcjonować w odniesieniu do tego wydarzenia – trwał przez kolejne lata. Do grodu nad Nogatem przyjeżdżały teatry z całej Polski, by dzielić się swoją twórczością, zdobywać doświadczenia i – co najważniejsze – integrować środowisko teatrów amatorskich z całego kraju. Niestety, w 2007 roku z niewiadomych przyczyn odbyła się ostatnia XIV edycja i wydawało się, że Spotkania zniknęły bezpowrotnie z kulturalnego harmonogramu Malborka.

W ubiegłym roku Malborskie Centrum Kultury i Edukacji powróciło do tradycji teatralnej i reaktywowało MOST – jednocześnie obchodząc mały jubileusz, bo była to jego XV edycja. Ta decyzja okazała się ze wszech miar słuszną, bo zarówno teatry, które zechciały przyjąć zaproszenie do udziału nie szczędziły pozytywnych słów, ale także malborska publiczność swoją frekwencją udowodniła, że jest potrzeba spotykania się przed teatralną kurtyną.

Z ogromną radością ponownie zapraszamy miłośników Melpomeny do Malborka.

Regulamin


Skip to content