Przedmiotowy projekt jest realizowany przez Miasto Malbork w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku oraz współpracy ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” z Gdańska i Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku.
Miasto Malbork zaplanowało przeznaczyć na cele projektu dwa budynki:

  • Siedzibę obecnego inkubatora przedsiębiorczości – dwupiętrowy budynek o pow. ponad 900 m2. Budynek wymaga drobnych prac modernizacyjnych w celu udostępnienia przestrzeni biurowej osobom niepełnosprawnym oraz docieplenia i wykonania elewacji.
  • Budynek Szpitala Jerozolimskiego (I piętro i poddasze) o pow. ok. 400 m2. Stan techniczny obiektu wymaga znacznych prac adaptacyjnych, tak by móc go wykorzystać na cele projektu i utworzyć w nim specjalistyczna gałąź inkubatora przedsiębiorczości – inkubator kultury. W chwili obecnej użytkowany jest parter budynku przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji na podstawie umowy bezpłatnej dzierżawy.

Całość inwestycji podzielono na następujące działania:

  1. Prace budowlano-adaptacyjne będą obejmować:
  • w budynku istniejącego dotąd inkubatora przedsiębiorczości zaplanowano m.in. modernizację parteru budynku, dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę części stolarki drzwiowej w celu dostosowania pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, modernizację rampy dojazdowej do parteru budynku dla osób niepełnosprawnych, zakup windy schodowej, wykonanie ocieplenia północnej ściany budynku i wykonanie elewacji budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku.
  • w budynku Szpitala Jerozolimskiego – m.in. prace wykończeniowe I piętra i poddasza budynku, montaż windy.
  1. Zakup wyposażenia i mebli – utworzenie przestrzeni służącej przyszłym lub młodym przedsiębiorcom:
  • w budynku istniejącego dotąd inkubatora przedsiębiorczości – na parterze budynku powstanie pracowania komputerowa, przestrzeń typu open space wyposażona w sprzęt biurowy, sala szkoleniowa, punkt konsultacyjny oraz przestrzeń biurowa pod wynajem dostępna dla osób niepełnosprawnych.
  • w budynku Szpitala Jerozolimskiego – działania inwestycyjne to działania rewitalizacyjne, w wyniku których powstanie materialna część inkubatora – laboratorium innowacji wraz z przestrzenią kreatywną, przestrzeń pod wynajmem dla przedsiębiorców wraz z zapleczem sanitarnym, przestrzeń typu open space wyposażona w sprzęt biurowy i komputerowy, miejsce wystawiennicze, zaplecze administracyjne dla personelu inkubatora. W ramach inkubatora planuje się przygotowanie wieloprofilowej przestrzeni artystycznej dla inkubowanych firm, zlokalizowanej w budynku inkubatora i w parku przylegającym do budynku, dzięki której można będzie prezentować prace artystyczne bądź organizować warsztaty plenerowe.

Przestrzeń inkubatora przedsiębiorczości będzie wykorzystywana jako tradycyjny stacjonarny inkubator, ale również jako inkubator wirtualny, co stanowi praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców mających siedzibę firmy w domach lub jeszcze nie mających miejsca swojej siedziby firmy. Jest to idealne rozwiązanie dla firm rozpoczynających działalność, których nie stać na utrzymanie biura. W ramach wirtualnego inkubatora firmy otrzymają następujące wsparcie:
• Biznesowy adres korespondencyjny do umieszenia na wizytówce, materiałach marketingowych, folderach, ulotkach oraz na papierze firmowym,
• Odbieranie korespondencji umieszczanej w indywidualnej skrzynce pocztowej,
• Korzystny wizerunek firmy poprzez atrakcyjne położenie Inkubatora,
• Miejsce do przyjmowania gości w profesjonalnym otoczeniu biznesowym,
• Korzystanie z profesjonalnie wyposażonych sal konferencyjno – szkoleniowych,
• Korzystanie z usługi doradczej prowadzonej przez ekspertów,
• Korzystanie z usługi ksero, fax,
• Możliwość korzystania z bezpłatnych i odpłatnych szkoleń,
• Stały e-mailowy kontakt z Inkubatorem.

Ponadto zostanie uruchomione Laboratorium Innowacji – Laboratorium będzie bankiem wiedzy. To tu odbywać się będą spotkania z ekspertami w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla firm, dostępne będą bezpośrednie połączenia ze specjalistami – głównie poprzez możliwość rozmów online. Ponadto przedsiębiorcy będą mieli możliwość konsultacji z ekspertami w ramach Enterprise Europe Network. W ramach laboratorium planuje się udostępnienie specjalistycznego oprogramowania służącego rozwojowi sprzedaży internetowej oraz sprawnemu zarządzaniu firmą. Laboratorium zostanie wyposażone w przestrzeń kreatywną – czyli przyjaźnie urządzone miejsce, które będzie służyło do kooperowania ze sobą inkubowanych i próby tworzenia produktów pakietowych.

Całkowita wartość projektu: 1 930 775.74 zł
Dofinansowanie z RPO WP: 1 448 081,80 zł

Kategorie: Inkubator

Skip to content