Szanowni Państwo

Po siedmiu latach kończę moją pracę w Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Były to lata największych przemian w historii malborskiej kultury instytucjonalnej: powstanie MCKiE w miejsce dawnego Miejskiego Domu Kultury w Malborku, włączenie w jego struktury zadań i pracowników wcześniejszego Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz”, rozwój nowopowstałego Radia Malbork, otwarcie Centum Kultury i Edukacji Szkoła Łacińska, oddanie do użytku budynku Szpitala Jerozolimskiego.

Wszystkie te zadania z osobna byłyby już dużym wyzwaniem – my wprowadzaliśmy je w życie równocześnie, w tym samym czasie nieprzerwanie prowadząc przygotowania i realizując zaplanowane w kalendarzu imprez przedsięwzięcia. Nigdy też nie odmawialiśmy pomocy osobom, które zawracały się do nas z prośbą o wsparcie ich inicjatyw. Dla mnie osobiście był to czas największego rozwoju zawodowego i osobistego. Czas wielu wyzwań, trudnych zadań, niełatwych decyzji, czas zwątpień, ale i satysfakcji, jaką daje budowanie zespołu, doprowadzenie do końca wielu projektów, obserwowanie rozwoju malborskiej widowni, a przede wszystkim współpraca z mieszkańcami, miejscowymi artystami, organizacjami, instytucjami, placówkami oświatowymi, grupami inicjatywnymi.

Za tę współpracę, za wspólnie realizowane wydarzenia i projekty, pragnę dzisiaj Państwu serdecznie podziękować. Dziękuję za Państwa otwartość, życzliwość, wsparcie i pomysły, które przyczyniły się do urozmaicenia malborskiej oferty kulturalnej. Jestem bardzo wdzięczna za każde zaproszenie do współpracy, które Państwo przyjęliście i za każde takie zaproszenie skierowane przez Państwa do Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. Jednocześnie proszę o dalsze wsparcie dla MCKiE i jego załogi, z nowym dyrektorem na czele. Jestem przekonana, że zapoczątkowany przez nas proces przemian w malborskiej kulturze będzie z sukcesem kontynuowany, a z Państwa pomocą realizacja każdego projektu będzie dużo łatwiejsza.

Na koniec, w tym szczególnym czasie w roku, pragnę także życzyć Państwu wszelkiego dobra na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Oby okres ten był pełen pozytywnych wzruszeń, miłości i pojednania. Koniec roku 2018 zaś niech będzie okazją do refleksji, z której wypłyną dobre wnioski i plany na zbliżający się Nowy Rok.

Z poważaniem
Aleksandra KapejewskaKategorie: Bez kategorii

Skip to content