Od 19 listopada 2014r. do 7 stycznia 2015 r.

  • poniedziałek, środa, piątek – 9:00 -15:00
  • wtorek, czwartek – 10:00 – 18:00
  • soboty – 9:00 -15:00

Grupy zorganizowane chcące odwiedzić wystawę obowiązywać będzie rezerwacja.

 Wystawa stanowiła uzupełnienie ekspozycji stałej, nawiązując do prezentowanej w Collegium najcenniejszej w Polsce kolekcji historycznych instrumentów naukowych. Nowością w polskich warunkach wystawienniczych była wybrana forma prezentacji zagadnień – jako wystawa interaktywna. Na potrzeby realizacji tematyki wystawy, zaprojektowano i wykonano specjalne stanowiska z modelami typu hands-on, obsługiwanymi bezpośrednio przez widza według instrukcji zamieszczonych na danym stanowisku Idea modeli hands-on polega na tym, że widz wykonując sam proste doświadczenie lub posługując się kopią danego przyrządu historycznego, poznaje zjawisko lub zasadę działania danego przyrządu.

Wystawa dostępna dla grup szkolnych z terenu Malborka i powiatu malborskiego oraz dla indywidualnych zwiedzających. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, gdzie prezentowana będzie ekspozycja jest ograniczona. (Z uwagi na planowane inne przedsięwzięcia możliwe jest czasowe wyłączenie funkcjonowania wystawy w dniach 6 i 13 grudnia br. Wystawa otwarta będzie dla zwiedzających w podane dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, takich jak święta państwowe i kościelne. MCKiE zastrzega sobie prawo do zamknięcia wystawy także w inne dni – informacja każdorazowo podana zostanie z wyprzedzeniem na stronie www.edu.kultura.malbork.pl)

ZAPISY NA ZWIEDZANIE WYSTAWY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
 ROZPOCZNĄ SIĘ 12 LISTOPADA.

Skip to content