Pierwsze dni otwarte w Centrum Kultury i Edukacji SZKOŁA ŁACIŃSKA zorganizowane zostało w związku z uroczystym zakończeniem projektu „Odbudowa i wprowadzenie nowych funkcji na terenie Szkoły Łacińskiej w Malborku”, zrealizowanego w ostatnich latach przez malborski samorząd. Miasto Malbork pozyskało na realizację projektu dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego oraz Programu PROMESA Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Przez dwa dni odwiedzający obiekt mieszkańcy Malborka – od tych najmłodszych aż po sędziwych wiekiem – mogli zwiedzić obiekt, zapoznać się z jego ofertą, a nawet wziąć aktywny udział w zorganizowanych warsztatach. W skansenie rzemiosł wielu młodych malborczyków skorzystało z możliwości wykonania mat z trzciny, zabawek z siana, wypieku chleba, lepienia z gliny czy tkania na ramkach. Piętro wyżej pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej prezentowali zbiory Mediateki, a w piątek realizowali wraz z uczniami miejskich szkół i przedszkoli specjalne animacje. W Multicentrum zwiedzający obejrzeli stanowiska w poszczególnych sektorach tematycznych, w tym w częściach poświęconych zabawie, sztuce i nauce. W sali wielofunkcyjnej na 2 piętrze w piątek odbyła się oficjalna uroczystość zakończenia projektu, z udziałem władz samorządu wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, przedstawiciela kuratora oświaty, reprezentantów malborskich placówek oświatowych, organizacji i instytucji. W tym samym miejscu i tego samego dnia popołudniu odbył się spektakl Teatru Maszoperia, na który licznie stawiły się malborskie dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Na najwyższym piętrze Szkoły Łacińskiej zwiedzający obejrzeli obserwatorium astronomiczne i planetarium.
Kolejną atrakcją dla mieszkańców Malborka, przygotowaną w związku z uroczystym zakończeniem projektu odbudowy malborskiej „Łaciny” był zrealizowany przed budynkiem kilkunastominutowy pokaz laserowy z elementami pirotechniki, na który w piątek zaprosił malborczyków burmistrz Andrzej Rychłowski.
Już wkrótce Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zacznie przyjmować rezerwacje na zajęcia i warsztaty w CKiE Szkoła Łacińska od miejscowych placówek oświatowych, gdyż to właśnie dla nich centrum otworzy swoje podwoje w pierwszej kolejności. Zachęcamy także mieszkańców Malborka do śledzenia naszego profilu i miejskich stron internetowych, gdzie już niedługo umieszczać będziemy także informacje na temat kolejnych przedsięwzięć i wydarzeń w Szkole Łacińskiej, otwartych również dla pozostałych mieszkańców Malborka.

Skip to content