Aktualności

Historia

Statut

Kalendarz

Edukacja

Imprezy

Konkursy

Projekty

Regulaminy

Usługi

Foto

Archiwum

Kontakt

 

 

 

Zgodnie z zapowiedziami publikujemy listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu finansowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury pn. "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018".

Zgodnie z rozporządzeniem nr 18/ORG/2018 dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, dalsze prace polegają na rozmowach z wnioskodawcami dotyczącej ostatecznej formy i budżetu inicjatywy. Dopiero po tych rozmowach zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa projektów dotowanych.

W związku z przesunięciem naboru wniosków, przesunięty zostaje termin ogłoszenia listy projektów dofinansowanych do dnia 22.06.2018r.

O ostatecznej liczbie projektów dofinansowanych i wysokości przyznanej dotacji decyduje dyrektor MCKiE.

Zgodnie z regulaminem konkursu, dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.

Z wnioskodawcami będziemy kontaktować się mailowo i telefonicznie.

Lista wniosków

             

 

 

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

  stat4u