Aktualności

Historia

Statut

Kalendarz

Edukacja

Imprezy

Konkursy

Projekty

Regulaminy

Usługi

Foto

Archiwum

Kontakt

 

 

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W KONKURSIE
na „Inicjatywy lokalne” realizowanego w ramach


Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018


przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji,
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury


DIAGNOZA KULTURY

Z przyczyn niezależnych od Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji związanymi z późniejszą publikacją diagnozy niż zakładano,
 przedłuża się termin naboru wniosków konkursowych na inicjatywy lokalne.


Nowy termin składania wniosków: 04.06.2018r. - godzina 12:00

Tym samym zmienia się termin pracy Komisji konkursowej,
pierwsze spotkanie zaplanowane jest na dzień 
07.06.2018r na godzinę 17:30.


          Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 68 w Malborku,
ogłasza konkurs na kulturalno-społeczne inicjatywy lokalne, które zostaną dofinansowane i zrealizowane na terenie Miasta Malborka, we współpracy z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji, w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018.

Projekty powinny realizować takie pomysły, które wzbogacą ofertę kulturalną Miasta Malborka, zaspokoją potrzeby kulturalne mieszkańców, a także włączą ich w realizację tych przedsięwzięć.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji zadania są:

  • Organizacje pozarządowe z terenu miasta Malborka, które swoją siedzibę mają na terenie miasta oraz realizują swoje cele statutowe na terenie miasta Malbork;

  • grupy nieformalne – (minimum 3 osoby, które nie posiadają osobowości prawnej i chcą wspólnie realizować działania w obszarze kultury, w tym minimum 1 osoba pełnoletnia);

  • jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek;

  • dozwolone jest składanie wniosków w partnerstwach;

    Uczestnicy konkursu powinni być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy, będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu oraz zamieszkiwać na terenie Malborka lub mieć siedzibę i realizować cele statutowe na terenie Malborka.

    Nagrodą w Konkursie będzie dofinansowanie od 3 do 7 inicjatyw (pomysłów), które zrealizowane zostaną w partnerstwie z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Pula środków do podziału wynosi 22.000 zł brutto (minimalne dofinansowanie 3.000 zł, maksymalne to 7.000 zł).


Termin składania wniosków upływa 4 czerwca 2018 roku, o godzinie 12:00.

Szczegóły konkursu określa:
Regulamin - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz

Regulamin dostępny jest również w budynkach MCKiE.

Dodatkowych informacji udziela
Magdalena Adamska,
w biurze w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stare Miasto 13.
Prosimy o wcześniejszy kontakt: 55 272 24 80 lub
projekty@kultura.malbork.pl
(-) Aleksandra Kapejewska
Dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji

 

 

 

 

             

 

 

                                                

(c) Copyright 2012, MCKiE                                                                     projekt i administracja MCKiE

  stat4u